Đóng

Hội thảo

Với sức chứa 80 khách với không gian thoáng đãng, yên tĩnh phù hợp với những cuộc họp hoặc hội nghị quan trọng.

phong-hoi-thao

Dịch vụ khác Related